HomeMenuContactSitemap
Laatste nieuws:

Wie vooraf goed z%u2019n huiswerk doet, kan tot duizenden euro%u2019s bezuinigen op een uitvaart.


Wie vooraf goed z%u2019n huiswerk doet, kan tot duizenden euro%u2019s bezuinigen op een uitvaart.

Reden is de explosieve toename van het aantal uitvaartondernemers. Vanwege de keiharde concurrentie is er momenteel een regelrechte prijzenslag gaande.

Door de toename van het aantal uitvaartondernemers zijn de winstmarges in deze branche enorm onder druk komen te staan.

Volgens cijfers van brancheorganisatie BGNU is het aantal uitvaartondernemingen sinds 2011 gestegen van zo%u2019n 1200 naar 1800. %u201EEen toename van ruim 47 procent, terwijl het aantal overlijdens met slechts acht procent steeg%u201D, aldus voorzitter Paul Koeslag.
Bron: De Telegraaf
Nieuws:

Verzekerden die een begrafenis of crematie in het buitenland willen, moeten daar rekening mee houden bij het afsluiten van een uitvaartverzekering.

Er zijn twee soorten verzekeringen voor uitvaarten. Dat zijn de natura-uitvaartverzekering en de gelduitvaartverzekering.

De naturavariant dekt een pakket diensten. Na het overlijden regelt de verzekeraar de begrafenis of crematie. De verzekerde moet bij het afsluiten al aangeven wat hij wil verzekeren. Dan gaat het bijvoorbeeld om de kist, de volgautos en de rouwkaarten.

Een gelduitvaartverzekering keert na het sterfgeval een bedrag aan nabestaanden uit. Zij kunnen de begrafenis of crematie met dat geld zelf regelen.

Uitvaartverzekering buitenland

Volgens de vergelijkingssite kunnen mensen die een buitenlandse uitvaart willen het beste voor een gelduitvaartverzekering kiezen.

Nabestaanden kunnen dan makkelijker een begrafenis of crematie buiten Nederland regelen. Ze hebben daarmee meer vrijheid om de wensen van de overledene te realiseren.

Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen overigens wel een uitvaartverzekering in Nederland afsluiten. Daarvoor is wel een Nederlands postadres, bankrekeningnummer en een burgerservicenummer nodig.
(Bron Nu.nl)

AFM onderzoekt uitvaartverzekeringen
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een onderzoek begonnen naar financiëel adviseurs en bemiddelaars van uitvaartverzekeringen.

De toezichthouder heeft de laatste tijd veel meldingen gekregen van consumenten die mogelijk misleid worden bij het afsluiten van de verzekeringen. Dat meldde de AFM donderdag.

De meldingen komen veelal van mensen met een uitvaartverzekering die ongevraagd het advies krijgen om over te stappen. Ze zeggen dat het vaak onduidelijk is door welke partij ze worden benaderd.

De adviseurs en bemiddelaars zouden daarnaast niet vermelden dat ze advieskosten in rekening brengen. Gemiddeld liggen die tussen de 350 en 500 euro.


De AFM heeft naar eigen zeggen opvallend veel klachten ontvangen over MoRe Financieel Advies B.V. en Unique Verzekeringen B.V.
Bron: Nu.nl
Yarden en Humanitas starten chatproject http://www.pratenoververlies.nl

Almere- Een krappe meerderheid van de Nederlanders wil gebruik blijven maken van social media na het overlijden. Uit een onderzoek van Yarden Vereniging en Hyves onder 20.000 leden van Hyves blijkt dat 36,5% van de mensen wil dat het profiel op Hyves wordt gebruikt als condoleance register. Een kleine 15% van de deelnemers aan het onderzoek wil daarnaast dat het Hyves profiel wordt bewaard. Ruim 46% van de respondenten geeft aan het Hyves profiel verwijderd te willen zien. Een kleine 3% wil "iets anders".

Het onderzoek is uitgevoerd in voorbereiding op het Yarden symposium over de dood en het internet dat zal plaatsvinden op zaterdag 19 november aanstaande. Hyves-hoofdredacteur Nine Ludwig is een van de sprekers. "Uit het feit dat we binnen twee dagen een uitzonderlijk hoog aantal reacties van 20.000 leden hadden, blijkt wel hoezeer dit thema leeft.", aldus Ludwig.

Peter van Wageningen, directievoorzitter van Yarden: "Willen mensen liever een rouwkaart per email of per post? Kun je op Facebook zeggen dat oma is overleden? Gaan social media de rouwadvertenties in dagbladen verdringen? Is er behoefte aan online ondersteuning bij rouwverwerking en verlies? Wat vindt men van de mogelijkheden een uitvaart live op internet te volgen? Hoe voorkomt u dat nabestaanden na uw overlijden automatisch ieder jaar uw verjaardagsbericht ontvangen? Hoe worden mijn social media accounts verwijderd na mijn overlijden? Allemaal thema's die met de komst van nieuwe en social media zijn gaan leven onder de mensen, hoewel velen daar helemaal nog niet over hebben nagedacht. Om die reden wijdt Yarden zijn tweejaarlijkse symposium hieraan."

Tijdens het symposium wordt tevens een nieuwe project van Yarden en Humanitas gelanceerd: www.pratenoververlies.nl. Tom Leenstra, market manager vereniging van Yarden: "Als een dierbare overlijdt kan dit hevige gevoelens naar boven brengen. Humanitas en Yarden zijn zich daar zeer van bewust. Daarom starten wij samen het chatproject Pratenoververlies.nl. Bij dit project kunnen nabestaanden gratis en anoniem via chat praten met vrijwilligers over hun verlies. Deze goed getrainde vrijwilligers bieden tijdens dit gesprek van mens tot mens 'een luisterend oor' en verwijzen desgewenst door naar organisaties en deskundigen."

Het symposium vindt plaats op zaterdag 19 november 2011 van 10.30 tot 16.00 uur in Media Plaza Utrecht. Voor het volledige programma verwijzen wij u naar http://www.yarden.nl. Media kunnen zich voor het symposium aanmelden via Monique Houtzager, email Verenigingszaken@yarden.nl of telefoonnummer 088 927 3434.

Tijdens de plenaire sessies van het symposium, onder leiding van Jacobine Geel, wordt inzicht gegeven in al deze vraagstukken. Toonaangevende sprekers zijn hoofdredacteur Hyves Nine Ludwig, trendwatcher nieuwe media Stephan Fellinger en journaliste en rouwdeskundige Daan Westerink.

Yarden Vereniging constateert dat met haar voorlichting het taboe rondom de dood langzaam doorbroken wordt. Steeds meer mensen geven uiting aan hun behoefte om te praten over thema's op het gebied van het levenseinde. Een thema dat aandacht vraagt en verdient is de ontwikkeling van de dood en het Net. De samenleving speelt hier al op in door diensten en producten aan te bieden ter ondersteuning van rouwenden. Yarden Vereniging vindt het tijd het belang van de online mogelijkheden bespreekbaar te maken en te communiceren.

Het Yarden Symposium is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp.09 jan. 2011
Klanten Medior Financieel Advies zijn trouw aan de goede dienstverlening die zij bieden.

Tegen de huidige trend in is Medior in staat gebleken om de in 2008 ingezette groeisprint te continueren. Medior toont hiermee aan dat goede producten (begrafenisverzekeringen), scherpe premies en professionele dienstverlening in toenemende mate door haar relaties op prijs worden gesteld.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Een uitvaart gaat gepaard met hoge kosten voor de begrafenis of crematie. De kosten kunnen varieren tussen de E 5.500 en E 8.500. Wanneer men gebruikt maakt van een uitvaartverzekering, zorgt men ervoor dat de dierbaren na overlijden niet met de financiele lasten zitten van de uitvaart. Er zijn verschillende soorten uitvaartverzekeringen en er wordt onderscheid gemaakt tussen een natura uitvaartverzekering, geld uitvaartverzekering en een combinatie uitvaartverzekering.

Bij een natura uitvaartverzekering regelt de verzekeraar waarmee de overeenkomst is afgesloten samen met de nabestaanden de gehele uitvaart, er is hierbij geen sprake van geld uitkeringen. Een voordeel van deze verzekering is dat deze goedkoper is dan de geld uitvaartverzekering, een nadeel is dat de diensten die inbegrepen zijn bij deze verzekering van tevoren vaststaan en er is geen vrije keuze in uitvaartverzorger. Bij een geld uitvaartverzekering wordt er een geldbedrag uitgekeerd zodat de nabestaanden de uitvaart kunnen bekostigen. Bij deze verzekering hebben de nabestaanden wel vrijheid in keuze van uitvaartverzorger en invulling van de uitvaartdiensten. Zoals gezegd is een geld uitvaartverzekering wel duurder dan een natura uitvaartverzekering.
(copyright Medior BV)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wensen vastleggen.


U kunt een aantal zaken vastleggen, zodat u er zeker van bent dat ze verlopen op de manier die u voor uzelf en uw nabestaanden wenst.

In een testament kunt u vastleggen aan wie u uw geld en/of bezittingen wilt nalaten. Doet u dit niet, dan geldt de wet en erft bijvoorbeeld een ongehuwde partner of een goede vriend niets en uw naaste familie alles. Ook eventuele uitvaartwensen kunt u in het testament vastleggen. U moet hiervoor naar de notaris.

In een codicil kunt u sieraden, meubels of kleding nalaten. Ook uw uitvaartwensen kunnen hierin beschreven worden. U hoeft hiervoor niet naar de notaris, maar er worden wel eisen gesteld aan zo` n codicil.

In een Speciaal Wensenformulier kunt u uw uitvaartwensen vastleggen. U kunt erin vastleggen of u begraven, gecremeerd of ter beschikking van de wetenschap wilt worden gesteld, maar u kunt ook uw voorkeuren opgeven over de uitvaartdienst of de soort kist. U kunt het formulier tevens gebruiken als hulpmiddel om uw gedachten over de uitvaart te bepalen. Print het uit en bewaar het bij uw papieren.

Bedenk of u donor wilt zijn na uw dood. Heeft u dit kenbaar gemaakt in het Donorregister?

U voorziet een lange lijdensweg en u wilt deze proberen te voorkomen? Praat hierover met uw (huis)arts. Een euthanasieverzoek kan daarbij een goede ondersteuning zijn. Let wel: u heeft geen recht op euthanasie. De arts kan niet verplicht worden om op een euthanasieverzoek in te gaan.

U voorziet dat er mogelijk verder wordt doorbehandeld dan u nu lief is? In een zorgverklaring kunt u vastleggen welke zorg en behandeling u in de laatste levensfase zou willen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 sept. 2009:
Elke twee jaren houdt TNS NIPO een onderzoek onder consumenten. Het onderzoek onder de naam "Hoeveel vaart zit er in de uitvaart" geeft een kijkje in de wereld van uitvaartverzekeringen. Een aantal relevante uitkomsten willen we u niet onthouden:

# In 2009 heeft 69% van de Nederlanders (boven de 18 jaar) een uitvaartverzekering.
# Bijna de helft (46%) van de mensen met een uitvaartverzekering heeft een naturaverzekering, 28% een kapitaalverzekering, 16% een mix tussen natura en kapitaal en 10% weet het niet.
# Een naturaverzekering wordt vooral gekozen zodat dat de familie dan niets meer hoeft te regelen (39%), er geen bijkomende kosten meer zijn achteraf (15%) en het gemak (12%).
# 30% van de verzekerden weet niet voor welk bedrag ze verzekerd zijn. Mensen die het wel weten, geven aan voor gemiddeld %u20AC 5.902 verzekerd te zijn.
# Bijna de helft (48%) geeft aan dat zij gecremeerd wil worden. 29% kiest voor een begrafenis en 16% weet het niet (zeker).
# De keuze voor een verzekering die uitbetaalt in geld, volgt met name uit de wens voor meer beslissingsvrijheid (37%).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 augustus 2009:
Medior biedt nu ook alle schadeverzekeringenaan. Via onze nieuwe internetsite kunt u kinderlijk eenvoudig alle schadeverzekeringen vergelijken, een offerte aanvragen of zelfs online afsluiten.

Het grootste voordeel behaalt u meestal uit uw te dure autoverzekeringen. Bereken hoeveel voordeel u kunt behalen op uw autoverzekering.

Klik voor een volledig overzicht op voordelige online verzekeringen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door onze redactie Economie -
De premies van uitvaartverzekeringen lopen enorm uiteen. De verschillen kunnen oplopen tot wel 6.000 euro over de gehele looptijd. Belangrijkste reden voor deze verschillen is de weinig transparante markt en het feit dat consumenten vaak niet de moeite nemen deze verzekeringen met elkaar te vergelijken. Voor ruim 34% van de consumenten is de keuze voor een uitvaartverzekering al gemaakt omdat hun ouders die al voor hen hebben afgesloten.

Van de ondervraagden heeft 37,7% geen uitvaartverzekering. Belangrijkste reden hiervoor is dat deze personen (of hun nabestaanden) zelf genoeg (spaar)geld hebben om een uitvaart te bekostigen. Gemiddeld kost een uitvaart op dit moment zon 7.000 euro. Niet iedereen heeft dit op de plank liggen en in dat geval kan het verstandig zijn om hiervoor een uitvaartverzekering af te sluiten. Aangezien er sprake is van grote premieverschillen tussen de verschillende uitvaartverzekeringen loont vergelijken zeker.
Michael Jackson herdacht in geboorteplaats.

11 juli 2009:
- Ruim zesduizend mensen zijn vrijdagavond bijeengekomen in Gary, Indiana, om de overleden King of Pop te herdenken. Vijftig jaar geleden kwam Michael Jackson ter wereld in deze stad, op zo'n vijftig kilometer ten zuidoosten van Chicago.


De herdenking, die plaats vond in een honkbalstadion, werd bijgewoond door zo'n dertig familieleden van Jackson. Ook vader Joe, die in Gary als kraanmachinist werkte, was erbij. Onder begeleiding van bodyguards arriveerde hij tijdens de speech van dominee Jesse Jackson. De dominee prees de ouders van de King of Pop om de opvoeding van hun kinderen. Hij sprak bewondering uit voor de manier waarop Joe en Katherine hun negen kinderen grootbrachten in een kleine woning in een arbeiderswijk.

Rudy Clay, burgemeester van Gary, zei dat Jackson zijn stad wereldfaam bezorgde. Hij verzekerde het verdrietige publiek ervan dat de zanger nu op een betere plaats is. "Hij trekt zijn gouden pantoffels aan en danst door de hemel." De burgervader onthulde een twee meter hoge steen ter nagedachtenis aan Jackson. Het beeld, waarop de King of Pop op zijn tenen staat, moet een plaats krijgen in een nog te bouwen Jackson-museum.

Vanwege het succes van de Jackson 5 keerden de Jacksons Gary in 1969 de rug toe, toen Michael 11 was. De King of Pop keerde slechts een keer terug naar zijn geboorteplaats, in 2003. De toespraak die hij toen hield, maakte vrijdag deel uit van de herdenking. Daaraan voorafgaand dansten vijfhonderd mensen op 'Thriller' en voerden inwoners van Gary die Michael kenden het woord. Sinds Jackson op 25 juni plotseling overleed, hebben veel fans een bezoek gebracht aan de voormalige woning van de Jacksons in Gary.
Bron (Novum/AP)'Lichaam Michael Jackson terug op Forest Lawn'
vrij 10-07-2009 17:28u
(Novum) - Een mysterie rondom het lichaam van Michael Jackson lijkt opgelost. Het stoffelijk overschot van de King of Pop is volgens de krant The New York Post teruggebracht naar de begraafplaats Forest Lawn in Hollywood. Daar wacht de zanger op zijn begrafenis.Jackson, die op 25 juni plotseling ...


07-juli-2009
De familie van Michael Jackson nam gisteren samen met enkele miljarden fans over heel de wereld afscheid van de zanger. Het werd een indrukwekkende herdenkingsceremonie in het Staples Center van Los Angeles. Maar het meest aangrijpende moment was het moment waarop Michaels dochter Paris Katherine het woord nam. "Mijn papa was de beste die je je ook maar kon inbeelden", snikte het elfjarige meisje alvorens zich in de armen van tante Janet te storten.

Toch was er over dat moment heel wat discussie geweest binnen de familie Jackson. Tot op het podium was de familie verdeeld over het feit dat Paris wel het woord moest nemen. Janet, LaToya en Marlon vonden het belangrijk dat Michaels enige dochter enkele woorden zou zeggen, anderen onder wie Randy en Germaine waren het daar niet mee eens.

Sombere gebeurtenis
Een vriend die dichtbij de familie staat, is ervan overtuigd dat de woorden van kleine Paris de mensen eraan herinnerden dat ze samen waren gekomen op een sombere gebeurtenis. "Ik denk dat iedereen aangegrepen was door de korte toespraak van Paris. Maar dat was goed want zo besefte iedereen dat zijn kinderen hun vader enorm missen. Ik zal dat moment nooit vergeten."

Bovendien moest het de mensen ervan bewust maken dat ze nog steeds op een begrafenis zaten. "Met de optredens en de viering van Michaels leven en carri%uFFFDre leek het misschien soms op een feestje", aldus een bron, "Maar dat is ook de reden waarom Joe en Katherine Jackson de kist met het lichaam van hun zoon centraal voor het podium wilden. Het bleef uiteindelijk een sombere gelegenheid en de aanwezigheid van Michael moest die toon zetten."

De herdenking van de King of Pop werd over de hele wereld door miljarden mensen gevolgd via televisie of internet. (bang/kaLOS ANGELES - Popster Michael Jackson wordt dinsdag begraven in Los Angeles, voorafgaand aan de herdenkingsdienst voor de op 25 juni overleden poplegende. Dit heeft de waarnemend burgemeester van Los Angeles, Jan Perry, maandag bekendgemaakt.

De begrafenis vindt om 17.00 uur Nederlandse tijd plaats op de begraafplaats Forest Lawn. Eerder zou de familie van Jackson hem hebben willen begraven op zijn voormalige landgoed Neverland.

Twee uur na de teraardebestelling is er een grote herdenkingsdienst voor Jackson in het Staples Center, een stadion annex concertzaal in Los Angeles. Miljoenen tv-kijkers zullen hier wereldwijd getuige van zijn.

Televisie

Ook Nederlandse televisiestations gooien de geplande programmering om voor het tv-evenement. De NOS zendt de bijeenkomst uit vanaf 18.30 uur op Nederland 3. Presentator Joost Karhof wordt bijgestaan door popkenner Leo Blokhuis, 3FM-dj Gerard Ekdom en zanger Boris.

SBS6 komt dinsdagavond tussen 18.00 en 20.30 uur met een extra lange uitzending van Shownieuws, die geheel in het teken staat van de dienst.

RTL4 kondigt een extra editie aan van RTL Boulevard, meteen na afloop van RTL Nieuws van 19.30 uur, waarin ook live wordt overgeschakeld naar de verslaggevers in Los Angeles.

Politie

De politie verwacht 700.000 mensen in de stad. Een groot deel van het gebied rond het sport- en entertainmentcomplex, is afgezet. Ruim 1400 mensen zijn gevraagd om vrijwillig dienst te draaien.

In het stadion is plaats voor elfduizend fans die de afgelopen dagen een gratis kaartje wisten te bemachtigen, terwijl 1,6 miljoen mensen zich hiervoor inschreven. In het nabijgelegen Nokia Theatre volgen 6500 mensen de bijeenkomst via grote beeldschermen.


Nalatenschap

Katherine Jackson is maandag de zeggenschap over de nalatenschap van haar zoon kwijtgeraakt. Het in 2002 opgemaakte testament van Michael werd maandag besproken in een rechtszaal in Los Angeles.

Het beheer is in handen gekomen van twee voormalige zakenpartners van de King of Pop. Tot de nalatenschap behoren de ranch Neverland ten noorden van Los Angeles en de rechten op liedjes van de Beatles.


Huiszoekingen

De krant The Los Angeles Times berichtte maandag dat de politie kort na het overlijden van de popster drie huiszoekingen heeft verricht. De politie zou zich richten op zeker vijf artsen die Jackson ooit hebben bijgestaan en mogelijk medicamenten voorschreven.

De recherche wil inzicht in de medische geschiedenis van Jackson, die door de jaren heen verscheidene artsen en verplegers heeft geraadpleegd.
(Bron: ANP)12-05-2009:
Uitvaartverzekeraar Yarden heeft de contacten met tussenpersonen verbroken die cadeaus als flatscreen-tv's en koffiezetapparaten gebruikte om klanten te lokken. Met vijf andere intermediairbedrijven is de afspraak gemaakt dat ze stoppen met deze praktijken.

In totaal kent de uitvaartverzekeraar een tiental tussenpersonen die cadeaus aanbieden om polissen te verkopen. Yarden had al eerder aangegeven intermediairs die op deze manier klanten werven de wacht aan te zeggen. "Wij willen dat onze uitvaartverzekeringen worden afgesloten na een deskundig en een goed advies voor de consument", zegt manager commerciele zaken Serge Evers. "En we willen niet dat het cadeau de prikkel is om een polis te sluiten."
Bron: Assurantiemagazine

(Ook Monuta, Dela en Ardanta zijn gestopt met deze intermediairs (tussenpersonen) die doormiddel van cadeau`s 'snel' zaken willen doen met onwetende consumenten. Vaak hangt aan het afsluiten van dergelijke uitvaartverzekeringen een wurgcontract. Wanneer de consument van de verzekering af wil, betaalt men over het algemeen meer dan wat het cadeau in de winkel gekost zou hebben).


25 april 2009: De uitvaartverzekeraars zijn het zat!

Veel uitvaartverzekeraars en bedrijven zijn het zat dat er grote cadeaus worden weggegeven bij het sluiten van uitvaartverzekeringen. Dit past niet in het beeld dat uitvaartverzekeraars uitdragen. Het gaat hier om een adviesproduct en niet om de grootste cadeaus te ontvangen.
Monuta en Dela gaan zeer binnenkort de samenwerking beeindingen met de tussenpersonen die consumenten te hoge kapitalen laten verzekeren om zodoende grote geschenken weg te kunnen geven.

TomTom eist domeinnaam GratisTomTom.nl opTomTom niet blij met Gratis TomTom

TomTom is niet blij met een website die een gratis TomTom uitdeelt bij een uitvaartverzekering. Daarom heeft TomTom een rechtzaak aangespannen via het WIPO (World Intellectual Properties Organisation) teneinde de domeinnaam gratistomtom.nl in handen te krijgen. De site gratistomtom.nl linkt door naar een campagne waarbij consumenten een gratis cadeau kunnen kiezen bij een uitvaartverzekering, waaronder een gratis TomTom.


December 2008:

Er wordt veel aan gedaan om ervoor te zorgen dat u toch echt nog even op het nippertje een uitvaartverzekering afsluit in 2008. Een gratis TomTom, een gratis Nintendo Wii. Het kan niet op als je naar de reclames op internet kijkt. Dat verzinnen de uitvaartverzekeraars niet zelf: het zijn acties van de intermediairs die de polissen voor je afsluiten. Daaruit kunt u meteen afleiden dat er geen behoorlijk advies wordt geleverd. Ook de service na het sluiten van een uitvaartverzekering, bij dergelijke tussenpersonen, laat vaak te wensen over.

Ieder mens is verschillend en ook iedere uitvaartverzekering heeft echt veel aandacht nodig. Stelt u zich eens voor dat u alleen voor het cadeau de verzekering afsluit en u ontvangt hierbij geen goede advisering, wat hiervan de gevolgen kunnen zijn bij een overlijden. Een mooie Tom Tom cadeau en uw geliefden hiermee achterlaten PLUS een schuld van enkele duizenden euro`s...

Zorg dat u een gedegen advies krijgt. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

14 oktober 2008

De uitvaartkosten de afgelopen 20 jaren jaarlijks met gemiddeld 4,5% zijn gestegen?

Als die trend doorzet zal een uitvaart over 70 jaar zo`n %u20AC 77.103,- kosten. Dat zijn erg hoge bedragen, maar vergeet niet dat we over het jaar 2078 spreken.

Daarom is het van erg groot belang dat u een goed geÔndexeerde uitvaartverzekering afsluit.

Wist u dat:

Bijvoorbeeld de uitvaartverzekeringen van Centraal Beheer een 'wachttijd' van twee (2) jaren kent, alvorens deze tot uitkering over gaat? Onze uitvaartverzekeringen kennen geen 'wachttijden'. U bent vanaf dag 1 voor het volledige bedrag verzekerd.

17 augustus 2008
Bron: De Telegraaf (Over Geld)
Begrafeniskosten fiscaal aftrekbaar. Nog wel.

Doodgaan wordt duurder: Edwin van der Schoot

AMSTERDAM - Veel mensen vergeten vaak na de dood van een partner de kosten van de begrafenis of crematie op te voeren bij de belastingaangifte van dat jaar. "Zonde, want het kan duizenden euro's opleveren". Net als bijzondere ziektekosten zoals brillen en contactlenzen zijn begrafeniskosten in 2008 nog fiscaal aftrekbaar via de regeling bijzondere uitgaven, in 2009 niet meer.


Het College van Belastingadviseurs bevestigt dat de fiscale aftrekbaarheid van begrafeniskosten op haar laatste benen loopt. John Beljaars: "Er zijn twee manieren waarop men zich kan indekken voor begrafeniskosten. Met een koopsompolis, waarbij u vooraf het hele beoogde bedrag in een keer stort, of met een uitvaartverzekering opgebouwd uit periodieke premies. De koopsompolis is in het jaar van afsluiten fiscaal aftrekbaar."

Ook verzekeringspremies (vaak geringe halfjaarlijkse bedragen) en de uiteindelijke eventuele bijbehorende meerkosten van de begrafenis zijn overigens als buitengewone uitgaven in verband met overlijden in 2008 nog aftrekbaar. Deze moeten samen met andere buitengewone uitgaven dan wel meer bedragen dan 1,65% van het drempelinkomen. Deze constructie is dus vanaf 2009 niet meer mogelijk. Om maximaal te profiteren van de aftrekbaarheid, kunt u dus het beste in 2008 nog een koopsompolis afsluiten.

Mocht u de afgelopen vijf jaar een naaste hebben verloren, en de aftrekpost zijn vergeten, dan kunt u overigens een hernieuwde belastingaangifte doen, waarbij u de belastinginspecteur moet verzoeken om ambtshalve vermindering. In de regel wordt het verzoek gehonoreerd. Bij een uitvaart, die gemiddeld al snel kost, kan het gaan om zo'n fiscaal voordeel, becijfert Dela optimistisch. De uitvaartmaatschappij hoopt nog een flinke klantenschare te verwelkomen die voor 1 januari 2009 een koopsompolis afsluit en zodoende nog profiteert van de fiscale aftrekbaarheid.

Slechts de begrafenis/crematiekosten van de echtgenoot of fiscale partner of die van hun kinderen tot 27 jaar zijn als buitengewone uitgaven aftrekbaar. Een ding staat in ieder geval vast: als u pas in januari een koopsompolis afsluit, bent u een dief van uw portemonnee.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMSTERDAM - Yarden presteert het beste op het web met uitvaartverzekeringen. Dit blijkt uit de meest recente Web Performance Scan van WUA! naar het online oriëntatieproces van consumenten. Het onderzoek is een onafhankelijk vervolg van hetzelfde onderzoek dat reeds in juni 2009 uitgevoerd werd. Yarden.nl heeft zich in deze meting van de derde plaats naar de top weten te werken en heeft Dela van de winnaarpositie beroofd.

No: 1 - Yarden.nl
No: 2 - Dela.nl
No: 3 - Monuta.nl

Grote vooruitgang Yarden

Yarden is niet zomaar als beste uit het onderzoek gekomen. Op maar liefst acht van de tien deelscores heeft het aanzienlijk beter gescoord dan tijdens het onderzoek van juni. De drie sterkste verbeteringen zijn behaald op de thema`s informatiewaarde, het webimago en de voorkeur. Meer respondenten hebben de site gevonden en 17,5% van hen besluit hier de uitvaartverzekering af te sluiten.

DELA doet een stapje terug

De meeste bezoekersaantallen zijn nog steeds voor DELA.nl, door 60% van de respondenten is de website gevonden. Ook hier is de conversie gestegen van 10 tot 15% van de bezoekers. Helaas is dit niet voldoende. Op zeven van de tien deelscores heeft DELA slechter gescoord. Hoewel het steeds om een verschil van enkele tienden gaat, is het voldoende om naar de tweede plaats te zakken.


CentraalBeheer maakt plaats voor Monuta

De meest opvallende verandering is het verdwijnen van CentraalBeheer.nl uit de top drie. De website daalt af naar de negende plaats. Op alle tien de deelscores heeft de site minder goed gepresteerd. De grootste dalingen zijn voor de eerste indruk, de informatiewaarde en de gebruiksvriendelijkheid. Hoewel de website goed gevonden wordt, kiest niemand ervoor de uitvaartverzekering bij CentraalBeheer af te sluiten.
Monuta.nl is vaker gevonden dan in de vorige Web Performance Scan en gaat er daarom met hetzelfde conversiepercentage toch op vooruit. Opmerkelijk hieraan is dat acht deelscores lager zijn uitgevallen dan in het vorige onderzoek. Door de verbeterde vindbaarheid en het verdwijnen van CentraalBeheer.nl presteert de website ten opzichte van de concurrentie goed.

De gemiddelde Web Performance Score is gestegen waaruit blijkt dat de gehele branche zich ten opzichte van het voorgaande onderzoek heeft verbeterd. Voor DELA en CentraalBeheer zijn de onderzoeksresultaten een wake-up call. Een website moet aansluiting vinden bij het publiek, want zo niet gaan de potentiële klanten naar de concurrentie. In het geval van Yarden blijkt dat de ingeslagen weg succesvol is. De website wordt een stuk beter beoordeeld dan tijdens het voorgaande onderzoek en dit resulteert in hogere conversie.

Het onderzoek

In het onderzoek kregen de respondenten tussen de 18 en 65 jaar oud de volgende case voorgelegd: - Je bent op zoek naar een uitvaartverzekering voor jezelf. Er zijn een aantal eisen waaraan de verzekering moet voldoen. Je wilt voor een bedrag tussen de € 5000,- en € 10.000,- verzekerd zijn. Je voorkeur gaat uit naar een natura verzekering, waarbij er geen geldbedrag wordt uitgekeerd na overlijden maar waarbij de uitvaartverzekeraar de begrafenis in natura voor je regelt. Je wilt jaarlijks de premie betalen en de premielooptijd is ongeveer 20 jaar (of betalen tot de leeftijd 65 jaar). -
De veertig respondenten hebben 53 websites gevonden en dit heeft geresulteerd in 221 individuele beoordelingen.

Over WUA!

WUA! is de marktleider in Nederland op het gebied van Web Performance en sinds 2009 dochterorganisatie van Effectory. WUA! heeft met de ontwikkeling van de Web Performance Scan een uniek product op de markt gezet. Met de Web Performance Scan helpt WUA! grote en middelgrote organisaties met het inzichtelijk en meetbaar maken van hun prestaties op het internet. Deze organisaties zijn hierdoor in staat hun prestaties voortdurend op gerichte wijze te verbeteren. Door de WUA! Web Performance Scan gebenchmarkt periodiek uit te voeren, meet WUA! precies of gedane verbeteringen en investeringen effect hebben op de prestaties van websites. In de visie van WUA! dient informatie uit onderzoek daadwerkelijk te zorgen voor verbetering van websites en de positionering binnen de betreffende branche.
(Bron: Wua.nl)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HILVERSUM - Naar de herdenkingsbijeenkomst voor Michael Jackson dinsdagavond live op Nederland 3 hebben 2,3 miljoen mensen gekeken. Dat maakte de Stichting KijkOnderzoek woensdag bekend.

De drie edities van RTL Boulevard van RTL4 die voor een groot deel waren gewijd aan de bijeenkomst in het Staples Center in Los Angeles trokken respectievelijk 915.000, 389.000 en 612.000 kijkers.

Voor de extra lange editie van Shownieuws van SBS 6 zaten 550.000 mensen voor de buis. De late avondeditie scoorde 942.000 kijkers.
(Bron ANP)
LOS ANGELES - Popster Michael Jackson wordt dinsdag begraven in Los Angeles, voorafgaand aan de herdenkingsdienst voor de op 25 juni overleden poplegende. Dit heeft de waarnemend burgemeester van Los Angeles, Jan Perry, maandag bekendgemaakt.

De begrafenis vindt om 17.00 uur Nederlandse tijd plaats op de begraafplaats Forest Lawn. Eerder zou de familie van Jackson hem hebben willen begraven op zijn voormalige landgoed Neverland.

Twee uur na de teraardebestelling is er een grote herdenkingsdienst voor Jackson in het Staples Center, een stadion annex concertzaal in Los Angeles. Miljoenen tv-kijkers zullen hier wereldwijd getuige van zijn.

Televisie

Ook Nederlandse televisiestations gooien de geplande programmering om voor het tv-evenement. De NOS zendt de bijeenkomst uit vanaf 18.30 uur op Nederland 3. Presentator Joost Karhof wordt bijgestaan door popkenner Leo Blokhuis, 3FM-dj Gerard Ekdom en zanger Boris.

SBS6 komt dinsdagavond tussen 18.00 en 20.30 uur met een extra lange uitzending van Shownieuws, die geheel in het teken staat van de dienst.

RTL4 kondigt een extra editie aan van RTL Boulevard, meteen na afloop van RTL Nieuws van 19.30 uur, waarin ook live wordt overgeschakeld naar de verslaggevers in Los Angeles.

Politie

De politie verwacht 700.000 mensen in de stad. Een groot deel van het gebied rond het sport- en entertainmentcomplex, is afgezet. Ruim 1400 mensen zijn gevraagd om vrijwillig dienst te draaien.

In het stadion is plaats voor elfduizend fans die de afgelopen dagen een gratis kaartje wisten te bemachtigen, terwijl 1,6 miljoen mensen zich hiervoor inschreven. In het nabijgelegen Nokia Theatre volgen 6500 mensen de bijeenkomst via grote beeldschermen.


Nalatenschap

Katherine Jackson is maandag de zeggenschap over de nalatenschap van haar zoon kwijtgeraakt. Het in 2002 opgemaakte testament van Michael werd maandag besproken in een rechtszaal in Los Angeles.

Het beheer is in handen gekomen van twee voormalige zakenpartners van de King of Pop. Tot de nalatenschap behoren de ranch Neverland ten noorden van Los Angeles en de rechten op liedjes van de Beatles.


Huiszoekingen

De krant The Los Angeles Times berichtte maandag dat de politie kort na het overlijden van de popster drie huiszoekingen heeft verricht. De politie zou zich richten op zeker vijf artsen die Jackson ooit hebben bijgestaan en mogelijk medicamenten voorschreven.

De recherche wil inzicht in de medische geschiedenis van Jackson, die door de jaren heen verscheidene artsen en verplegers heeft geraadpleegd.
(Bron: ANP)Wist u dat:
De kosten van een begrafenis of crematie de afgelopen 20 jaren jaarlijks met gemiddeld 4,5% zijn gestegen?

Als die trend doorzet zal een uitvaart over 70 jaar zo`n € 77.103,- kosten. Dat zijn erg hoge bedragen, maar vergeet niet dat we over het jaar 2078 spreken.

Daarom is het van erg groot belang dat u een goed geïndexeerde begrafenisverzekering afsluit.

Wist u dat:

Bijvoorbeeld de begrafenisverzekering van Centraal Beheer een 'wachttijd' van twee (2) jaren kent, alvorens deze tot uitkering over gaat? Onze begrafenisverzekeringen kennen geen 'wachttijden'. U bent vanaf dag 1 voor het volledige bedrag verzekerd.

Klantreacties


Dhr. P.E de Vreij: Aan Martin Kuperus, Bedankt dat je me hebt geholpen om een bij mij passende overlijdens verzekering af te sluiten.Dit heb je op een duidelijke manier gedaan waarbij tevens aan de...lees meer>>
Veel gestelde vraag


Mogen sieraden tijdens de crematie om blijven?
U mag zelf kiezen wat er met de sieraden gebeurt. Wellicht wilt u ze bewaren, als herinnering aan de overledene. Als...lees meer>>
Laatste nieuws


Laatste nieuws:

Wie vooraf goed z%u2019n huiswerk doet, kan tot duizenden euro%u2019s bezuinigen op een uitvaart.
...lees meer>>
Uitvaartverzekeringen
Op uitvaartverzekeringen.advisering.info kun je makkelijk en snel uitvaartverzekeringen gaan vergelijken. Dit is natuurlijk belangrijk om te gaan doen, want het is zeker niet zo dat alle verzekeringen hetzelfde zijn. Er zijn duidelijk verschillen tussen de uitvaartverzekeringen van verzekeraars, waardoor er dus ook goed naar de voorwaarden moet worden gekeken en de kenmerkende eigenschappen per aangeboden verzekering. Vind je het bijvoorbeeld belangrijk dat er een koopsom mogelijkheid is bij een uitvaartverzekering? Of ben je op zoek naar een begrafenisverzekering die standaard ook kinderen tot de leeftijd van 18 jaar meeneemt in de dekking van de verzekering? Dat kunnen belangrijke zaken zijn om op te gaan vergelijken en vandaar ook dat je hier de belangrijkste kenmerken kunt vinden van de beste uitvaartverzekeringen.

Koopsom uitvaartverzekeringen

De meeste verzekeraars maken het bij de uitvaartverzekeringen mogelijk om de keuze te maken voor een koopsom. Dit is een zeer specifieke manier van premie betalen voor je verzekering waarbij je ervoor kiest om niet per maand of iets dergelijks je premie aan de verzekeraar te voldoen, maar om deze direct in zijn geheel te gaan betalen aan je verzekeraar. Dat houdt dus in dat je de premie die je normaal bijvoorbeeld iedere maand zou betalen voor een aantal jaren lang nu gewoon voldoet aan je verzekeraar. Dat houdt dus ook in dat je verder geen premie meer verschuldigd bent aan je verzekeraar en vandaar ook dat het best een interessante optie is die de meeste verzekeraars je dus aanbieden bij hun uitvaartverzekeringen. Dit betekent uiteraard wel dat je best een hoop geld moet voldoen ineens en hiervoor moeten je financiŽle middelen dus wel toereikend genoeg zijn.

Buiten het feit dat je direct van het betalen van je premie voor de uitvaartverzekeringen af bent heeft het kiezen voor een koopsom begrafenisverzekering nog een groot voordeel, want het kan namelijk gaan leiden tot een zeer fikse korting op je premie. Als je namelijk zou gaan kiezen voor een koopsom uitvaartverzekeringen en je dus je premie direct allemaal al betaalt zal er voor de verzekeraar nooit de onzekerheid bestaan dat je wellicht niet meer in staat bent je premie te betalen of iets dergelijks en dit zal door de verzekeraar dan dus ook gaan worden beloond met een premiekorting. Deze is echter niet bij iedere verzekeraar hetzelfde, maar feit is wel dat deze doorgaans aardig op kan lopen.

uitvaartverzekeringen gaan vergelijken

uitvaartverzekeringen vergelijken kun je doen op verschillende manieren. Zo kun je bijvoorbeeld gaan vergelijken op premie (wat overigens altijd aan te raden is) en kun je daarnaast ook goed kijken naar de belangrijkste eigenschappen die de diverse verzekeringen hebben. Hierdoor krijg je al een zeer aardig beeld van wat je inhoudelijk van de uitvaartverzekeringen kunt gaan verwachten. De premie zal voor de meeste consumenten het meest belangrijke zijn om de aandacht op te richten bij het vergelijken van uitvaartverzekeringen en dat is ook niet zo gek, want er zijn aardig wat verschillen. Bij de premie is het niet alleen maar van belang om te kijken wat je per maand betaalt, maar daarnaast moet je ook goed kijken naar de duur van het betalen van premie. Het is namelijk zo dat bij sommige verzekeraars je een leven lang premie betaalt, terwijl je bij anderen een X aantal jaren betaalt. Dat kan dus uiteindelijk ook nog flink gaan schelen in de premiekosten en vandaar ook dat alleen bekijken wat een maandelijkse premie gaat kosten niet genoeg is en dus ook goed in de gaten moet worden gehouden hoe lang dan precies de premie moet worden betaald.

Overzicht van de beste uitvaartverzekeraars

Je kunt op uitvaartverzekeringen.advisering.info een overzicht vinden met een aantal van de beste uitvaartverzekeraars die er zijn. Zij bieden uitvaartverzekeringen in verschillende formaten aan en daarom is het zeker interessant om meerdere van deze uitvaartverzekeraars te gaan bekijken. Wat je zult zien is dat verzekeraars werken met een maximum dat je bij hen kunt verzekeren. Dat betekent overigens niet dat een begrafenis niet duurder kan gaan worden, maar als dat inderdaad je wens is zul je de overige kosten dus zelf moeten betalen. De maximale kosten die er bij een begrafenisverzekering doorgaans worden vergoed liggen zo tussen de 10.000 en 16.500 euro (incl. grafrechten en grafsteen), maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om dit bedrag naar beneden bij te stellen, want dit zal je dan uiteraard ook een lagere premie op gaan leveren.

Je kiest dus zelf voor welk bedrag je graag met je uitvaartverzekering verzekerd zou willen zijn en aan de hand hiervan (en aan de hand van je leeftijd) zal er dan een premie naar voren gaan komen voor je verzekering. Dat is dus de wijze waarop de premie berekend wordt en je ziet dat dit dus absoluut niet lang hoeft te duren en dat uitvaartverzekeraars vergelijken op basis hiervan heel eenvoudig te doen is en dan zodoende bijvoorbeeld de goedkoopste uitvaartverzekeringen snel gevonden kan worden indien dat je eis mocht zijn.

Gezondheidsverklaring bij het afsluiten van een verzekering:

De meeste verzekeraars werken met een gezondheidsverklaring. Dat houdt in dat je bij de aanvraag van je begrafenisverzekering een vragenlijst invult die vragen bevat met betrekking tot je gezondheid. Deze vragenlijst zal de verzekeraar dan vervolgens gaan gebruiken om te zien of ze je toe gaan laten tot de uitvaartverzekeringen. In veruit de meeste gevallen zul je hoe dan ook wel worden toegelaten tot de uitvaartverzekering, maar wel is het zo dat wanneer je in een slechte gezondheid verkeert dit een reden kan zijn voor de begrafenisverzekeraar om wel je premie naar boven bij te stellen. Je kunt dan dus alsnog wel de uitvaartverzekeringen krijgen, maar je betaalt er dan wel meer dan in de situatie wanneer je wel in een goede gezondheid zou verkeren. Er is echter ook een enkele verzekeraar die niet werkt met een gezondheidsverklaring en waarbij je dus ook geen medische vragenlijst in hoeft te vullen om voor de uitvaartverzekeringen geaccepteerd te worden. Indien je dus weet dat je in een niet al te beste gezondheid verkeert en je bang bent om een erg hoge premie te moeten betalen zou je er dus ook voor kunnen kiezen om voor een uitvaartverzekeringen te gaan waarbij geen medische acceptatie geldt op grond van een gezondheidsverklaring.

De goedkoopste uitvaartverzekeringen:

Bij iedere verzekering die je af gaat sluiten kijk je natuurlijk goed naar de kosten die een verzekering met zich meebrengt. In het geval van de uitvaartverzekering is het zeer goed mogelijk om tot een goedkope verzekering te komen, want gemiddeld genomen liggen de kosten per maand niet al te hoog. Daar moet dan wel bij worden opgemerkt dat de premie sterk afhankelijk is van bepaalde factoren, waarvan de leeftijd er bijvoorbeeld een is. Jongere mensen zullen standaard een goedkopere uitvaartverzekeringen af kunnen sluiten dan iemand die al wat ouder is. Het valt dan ook niet exact te zeggen hoe hoog de premie uit zal gaan vallen voor je begrafenisverzekering, maar uiteraard is het gewoon verstandig om de goedkoopste uitvaartverzekeringen te gaan zoeken, ongeacht hoe oud je bent, al dient er ook altijd op de voorwaarden van een verzekering gelet te worden.

Wanneer je echt graag de goedkoopste uitvaartverzekering wilt hebben is het goed om eens te gaan kijken naar de verzekeraars die de koopsom mogelijkheid aanbieden. Middels deze mogelijkheid ontstaat namelijk een andere vorm van premie betalen die uiteindelijk kan leiden tot een flinke verlaging hiervan. Al de verschuldigde premie dient bij de koopsom regeling namelijk door de verzekerde in een enkele betaling te worden voldaan. Er is dan dus voor de rest ook geen sprake meer van het betalen van premie en dit zal hoe dan ook de goedkoopste uitvaartverzekeringen tot gevolg gaan hebben.

  Support niet online.
Bericht achter laten?
  Support is not online.
Bericht achter laten?